ZEMNÍ PRÁCE

 • výkopové práce strojní i ruční v omezeném prostoru nebo místech s nutností ručního kopání z důvodu vedení inženýrských sítí
 • hutnění a stabilizace zemin
 • kompletní zasíťování malých a středně velkých lokalit (dešťová kanalizace včetně betonových retenčních nádrží a vsaků, splašková kanalizace včetně betonových žump, prodloužení a propojení vodovodních řádů)
 • zapojování kanalizací v KG – Systému (PVC) odpadních i dešťových vod
 • návrhy a realizace oddrenážování stávajících objektů
 • zakládání staveb, realizace základových desek
 • doprava sypkých materiálů (kamenivo frakcí 0/4 – lomový kámen, zásypové štěrkodrtě a písky, suché betonové směsi, okrasné kamenivo, zemina dle lokality)

BOURACÍ PRÁCE

 • strojní demolice objektů a konstrukcí
 • ruční bourací práce v objektech jakýchkoli velikostí
 • ruční a strojní rozbíjení železobetonových betonových konstrukcí
 • kompletní rozebírání konstrukcí včetně nakládání, odvozu a likvidace