FCC VRATIMOV

FCC group s.r.o. je naším dlouhodobým obchodním partnerem. Tato společnost se zabývá zpracováním a skladováním tříděných odpadů v Ostravě se svozem městských tříděných odpadů ale také odpadních surovin z průmyslových objektů.

Ostrava Vratimov disponuje logistickým centrem, skladovacími plochami tříděného odpadu k dalšímu zpracování. Sesterská pobočka Řepiště je součást systému nakládání s tříděnými odpady a jejich dalším zpracováním pro sekundární použití.

Pro tohoto významného partnera jsme realizovali výstavbu nových kancelářských prostor, nákladní váhu pro kontrolní měření velkých nákladních vozidel a další specializované stavební úpravy ploch při plném provozu areálu ve Vratimově.

FCC group je našim významným a férovým business partnerem.

Spolupráce
od roku 2019